องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง