องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิเคราะห์นโยบายและแผน [ 1 ต.ค. 2562 ]176
2 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นิติกร [ 1 ต.ค. 2562 ]163
3 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตรวจสอบภายใน [ 1 ต.ค. 2562 ]165
4 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ปฏิบัติงานธุรการ [ 1 ต.ค. 2562 ]174
5 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี [ 1 ต.ค. 2562 ]162
6 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ปฏิบัติงานพัสดุ [ 1 ต.ค. 2562 ]162
7 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ [ 1 ต.ค. 2562 ]164
8 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ปฏิบัติงานการเกษตร [ 1 ต.ค. 2562 ]167
9 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ปฏิบัติงานช่างโยธา [ 1 ต.ค. 2562 ]167
10 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน [ 1 ต.ค. 2562 ]160
11 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2562 ]156
12 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา [ 1 ต.ค. 2562 ]160