องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิเคราะห์นโยบายและแผน [ 1 ต.ค. 2562 ]186
2 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นิติกร [ 1 ต.ค. 2562 ]175
3 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตรวจสอบภายใน [ 1 ต.ค. 2562 ]176
4 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ปฏิบัติงานธุรการ [ 1 ต.ค. 2562 ]208
5 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี [ 1 ต.ค. 2562 ]171
6 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ปฏิบัติงานพัสดุ [ 1 ต.ค. 2562 ]172
7 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ [ 1 ต.ค. 2562 ]177
8 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ปฏิบัติงานการเกษตร [ 1 ต.ค. 2562 ]179
9 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ปฏิบัติงานช่างโยธา [ 1 ต.ค. 2562 ]180
10 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน [ 1 ต.ค. 2562 ]170
11 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2562 ]170
12 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา [ 1 ต.ค. 2562 ]173