องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย [ 24 ม.ค. 2567 ]5
2 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ [ 24 ม.ค. 2567 ]4
3 คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี [ 24 ม.ค. 2567 ]5
4 คู่มือปฏิบัติงานของท้องถิ่น [ 24 ม.ค. 2567 ]4
5 คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง [ 24 ม.ค. 2567 ]4
6 คู่มือการปฏิบัติงาน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 24 ม.ค. 2567 ]5
7 คู่มือการปฏิบัติงานของ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 3 ก.พ. 2565 ]6
8 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 2 ก.พ. 2565 ]6
9 คู่มือประชาชนการปฏิบัติงาน และงานสารบัญ [ 2 ก.พ. 2565 ]4
10 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 2 ก.พ. 2565 ]7
11 คู่มือปฏิบัติงานการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 [ 2 ก.พ. 2565 ]6
12 คู่มือการปฏิบัติงานสารณสุข [ 2 ก.พ. 2565 ]7
13 คู่มือสำหรับใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ธ.ค. 2562 ]5
14 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิเคราะห์นโยบายและแผน [ 1 ต.ค. 2562 ]236
15 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นิติกร [ 1 ต.ค. 2562 ]238
16 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตรวจสอบภายใน [ 1 ต.ค. 2562 ]225
17 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ปฏิบัติงานธุรการ [ 1 ต.ค. 2562 ]270
18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี [ 1 ต.ค. 2562 ]219
19 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ปฏิบัติงานพัสดุ [ 1 ต.ค. 2562 ]220
20 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ [ 1 ต.ค. 2562 ]220
 
หน้า 1|2