องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ


แบบรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แบบรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง