องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


รายงานคะแนน และการวิเคราะห์ผลการประเมนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงาน ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานคะแนน และการวิเคราะห์ผลการประเมนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงาน ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง