องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแผนดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) อบต.ด่านช้าง [ 27 เม.ย. 2566 ]46
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 23 ม.ค. 2566 ]31
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]40
4 แต่งตั้งให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนและมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 11 ก.พ. 2565 ]136
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]115
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]174
7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปี2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]176
8 รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา [ 11 ก.พ. 2563 ]135
9 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน [ 26 เม.ย. 2562 ]171