องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ชาวอำเภอบัวใหญ่ รวมใจปลูกป่า บนหลังคาโคราช


เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม2554 นายนิวัฒน์ ศรีบุญนาค นายอำเภอบัวใหญ่ นำชาวอำเภอบัวใหญ่ปลูกป่าบนหลังคาโคราช ณ ที่สาธารณประโยชน์โคกโนนดู่ บ้านหนองปรือ หมู่ 5 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนองนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในการเร่งรัดภาคีเครือข่ายและหัวหน้าส่วนราชการ ขับเคลื่อนโครงการรวมใจปลูกป่าบนหลังคาโคราช เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และให้เป็นแหล่งรับน้ำป้องกันอุทกภัยและแก้ปัญหาภัยแล้งในระยะยาวอย่างยั่งยืนให้กับจังหวัด