องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ


รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง