องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน


รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง