องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ผลการปฏิบัติงาน


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปี 2556

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  ประจำปี  2556

    เอกสารประกอบ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปี 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.พ. 2557
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง