องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ


รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง