องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


โครงการจัดทําเวทีประชาคมหมู่บ้านตําบล การจัดทําและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการจัดทําเวทีประชาคมหมู่บ้านตําบล การจัดทําและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง