องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน


รายงานการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง