องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ข้อบัญญัติงบประมาณ


ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566
ข้อมูลเบื้องต้นของ อบต.
คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คำแถลงรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คำแถลงรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ข้อมูลเบื้องต้นของ อบต.
คำแถลงรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คำแถลงรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง