องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


การจัดโครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลและการจัดทำ/ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การจัดโครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลและการจัดทำ/ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง