องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน ของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน ของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง