องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


กฎกระทรวงกำหนดแบบคำอนุญาต ใบอนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

กฎกระทรวงกำหนดแบบคำอนุญาต ใบอนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง