องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่7) พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่7) พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 เม.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง