องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา


การกำหนดประชุมสภาฯสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การกำหนดประชุมสภาฯสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ด่านช้าง