องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 15 ก.ค. 2563 ]181
2 แบบฟอร์มคำขอมีบัตรคนพิการ [ 15 ก.ค. 2563 ]187
3 แบบฟอร์มหนังสือรับรองเป็นผู้ดูแลคนพิการ [ 15 ก.ค. 2563 ]215
4 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 15 ก.ค. 2563 ]214
5 แบบฟอร์ม คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 3 ม.ค. 2562 ]210
6 แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ [ 3 ม.ค. 2562 ]173
7 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ [ 30 พ.ย. 542 ]210