องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี 2567-2569 ของอบต.ด่านช้าง [ 5 ต.ค. 2566 ]60
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 [ 30 ก.ย. 2563 ]261
3 แผนอัตรากาลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2/2563) [ 5 มิ.ย. 2563 ]267
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 [ 19 เม.ย. 2559 ]236