องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติการได้บริการตามภารกิจ 2566 [ 31 ม.ค. 2567 ]17
2 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]41
3 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]62
4 สรุปรายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน เดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]42
5 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]56
6 สรุปรายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน เดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]50
7 สรุปรายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน เดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]66
8 สรุปรายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน เดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]46
9 สรุปรายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน เดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]46
10 สรุปรายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน เดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ก.ค. 2565 ]44
11 สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]118
12 สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]124
13 สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]152
14 สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ธ.ค. 2564 ]129
15 สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]142
16 สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]141
17 ข้อมูลสถิติการให้บริการเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือน มีันาคม 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]120
18 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดิอนธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]174