ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

  ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และหาแนวทางช่วยเหลือ น้องอายุ 15 ปี และลูกชาย บ้านนานิคม ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาไฟไหม้โรงเก็บฟาง